Kornet s.r.o.

Kovoobrábění / Machining / Lisování / Pressing / Montáž / Assembly v: Kraslice
Otevírá zítra v 7:00
Obrázek v záhlaví pro web

Reference

6 years ago
(Translated by Google) I haven't noticed any problem (Original) Žádný problém jsem nezaznamenal
- Tomáš K
6 years ago
(Translated by Google) I called without a problem ;) (Original) Dovolal jsem se bez problému ;)
- Jiří J

O nás / About us

Jsme mnohojazyčně hovořící certifikovaný výrobce malých a středních sérií obráběných, lisovaných a montovaných dílů. Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme vstupní materiály, odlitky včetně forem, tvářecí nástroje a upínací přípravky. Vyrábíme přesné díly obráběním na CNC a v menší míře i konvenčních strojích, dále tvářením na servo, výstředníkových a CNC strojích. Povrchové úpravy kooperujeme.
V souladu se specifikací zákazníka provádíme kompletní montáž komponent včetně jejich předepsaného zkoušení.

We are a multi-lingual certified manufacturer of machined, pressed and assembled small to medium series parts. In cooperation with our partners we provide input materials, castings including molds, forming tools, fixtures and suface treatment. We produce precision parts by CNC and to a lesser extent conventional machining, servo, eccentric and CNC forming. 
In accordance with the customer's specification we provide complete assembly of components including their testing.


Vybavení:

 • CNC soustruhy a soustružnická centra
 • obráběcí centra s paletizací
 • konvenční a revolverové soustruhy, vrtačky, frézky, bezhroté brusky, křivkové automaty a válcovačky závitů

 • 2000 kN dvoubodový servolis Komatsu H2W200-S
 • CNC zakružovací stroje
 • strojní nůžky na plech do šířky 2 m a tloušťky 4 mm
 • výstředníkové lisy od 250 až 2500 kN

 • v omezené míře sváříme v ochranné atmosféře CO2 a bodově svařujeme

 • Carl Zeiss CONTURA G2 3D CNC, Carl Zeiss ScanMax NC 3D
 • kombinované měřící pracoviště pro měření drsnosti, vlnitosti a profilů Mahr XCR20 (s jednotkou GD25) a další běžné měřící přístroje

Equipment:

 • CNC lathes and turning centers
 •  machining centers with palletizing 
 • conventional and turret lathes, drilling and milling machines, centerless grinders, curve and thread rolling machines

 • 2000 kN two-point servo press Komatsu H2W200-S
 • CNC bending machines
 • sheet metal shears up to 2 m width and 4 mm thickness
 • eccentric presses from 250 to 2500 kN

 • to a limited extent, we weld CO2 in a protective atmosphere and spot weld

 • Carl Zeiss CONTURA 3D CNC, Carl Zeiss ScanMax NC 3D
 • combined measuring station for measuring roughness, waviness and profiles
 • other common measuring instruments


Historie

Základy původního závodu a jeho strojního vybavení zde byly položeny A. R. Breinlem v r. 1873, přičemž roku 1910 dosáhl přibližně dnešní velikosti.
V letech 1939 - 45 jej vlastnila firma Steunbing a spol. vyrábějící hračky, díky 2. světové válce zde však probíhala výroba granátů, zaměřovačů pro letecké kulomety a protéz končetin.
Roku 1946 byl závod přiřazen k podniku PAL České Budějovice a začalo se s produkcí autopříslušenství - montážní klíče a vzduchová filtrace (čističe vzduchu s kovovým filtrem).
R. 1949 převzal řízení n.p. Metalis Nejdek, kdy v rámci kooperace k dosavadnímu sortimentu přibyla produkce těles brzdových válců.
V r. 1958 přechází řízení do n.p. Autobrzdy Jablonec nad Nisou. V té době se podnik specializoval na výrobu čističů paliva a oleje s výměnným filtrem (papír, plsť), membránových válců, protimrazových pump, brzdových válců a dále na vojenskou výrobu. Sortiment produktů se postupně doplnil o vzduchové pérování a speciálními vložkami se rozšířil i obor filtrace paliva a oleje.
Transformací se n.p. změnil v r. 1992 na akciovou společnost ATESO Jablonec nad Nisou, jejíž závod 07 v Kraslicích byl koncem r. 1995 privatizován. Jeho nástupnickou organizací je KORNET s.r.o., která navázala na tradici a zkušenosti ve výrobě autopříslušenství a svoji činnost dále rozšiřuje.

History

The foundation of the original factory and its machinery was laid by A. R. Breinl in the year 1873, whereas in 1910 it grew approximately to its current size.
In years 1939 - 45 it was owned by Steunbing and co., toys manufacturer, but grenades, sights for aerial machine guns and limbs prosthetics were made here due to World War II.
In the year 1946 the factory was attached to company PAL České Budějovice and a production of car accessories began - assembly keys and air filtration (air filters with metal cartridges).
In 1949 the management of the business was taken over by state owned Metalis Nejdek, where within the cooperation a production of break cylinders was added to the current assortment.
In 1958 the management moved once again - to SOE Autobrzdy Jablonec nad Nisou. At that time the company was specialized in fuel and oil filters with exchangeable cartridges (paper, felt), membrane cylinders, antifreeze pumps, break cylinders and also in military production. The product assortment was gradually completed by air suspension, fuel and oil filtration section was expanded by special cartridges.
In 1992 the state owned enterprise transformed to joint-stock company ATESO Jablonec na Nisou, where plant No. 07 in Kraslice was privatized by the end of  year 1995. Its successor organization is Kornet s.r.o., which continued the tradition and built on its experience in the production of car accessories and continues to expand its activities.


Odkazy:

Kontaktujte nás

Kontakt

Zavolat
 • 352 606 114
 • 352 606 111

Adresa

Vyhledat trasu
5. května 231/231
358 01 Kraslice
Česká republika

Otevírací doba

po:7:00–15:00
út:7:00–15:00
st:7:00–15:00
čt:7:00–15:00
pá:7:00–15:00
so:Zavřeno
ne:Zavřeno
Vygenerovat cenovou nabídku
Zpráva byla odeslána. Brzy se vám ozveme.